Jak smysluplně rozvíjet leadery?

Workshop

Rozvoj středního managementu je pro dlouhodobě udržitelnou budoucnost firmy klíčový. Na téhle manažerské vrstvě firma stojí a padá - jsou to tito manažeři, kteří přetavují vize “seshora” do uchopitelné podoby a zodpovídají za jejich implementaci s těmi “zezdola”. Střední management je také jedním z tahounů firemní kultury, neboť její jednotlivé elementy demonstruje každý den svým vlastním příkladem.

Na tomto workshopu vám ukážeme, jak rozvoj manažerů zapadá do kontextu firemní kultury. Jak jej navrhnout tak, aby firemní kulturu podporoval a posiloval? Jak změřit jeho účinnost a prodat to top managementu? V neposlední řadě vám ukážeme praktické ukázky jednotlivých rozvojových programů a nástrojů, které v nich používáme.


Průvodce

David Fojtík

David Fojtík
partner
@ humancraft