Jak podpořit inovační kulturu ve firmě?

Workshop

Jako lidstvo jsme se za uplynulé stovky tisíc let - navzdory tradicím - posunuli ve velké části světa od kmenového ohniště, přes vynález dřevěného uhlí, vznik kotlíků
a mikrovlnek až k transformaci hospodářství na zelenou ekonomiku. 

Silná inovační kultura vytváří podmínky,
ve kterých většina z nás aktivně přemýšlí nad tím, jak každou část našeho podnikání dělat lépe a daří se nám své návrhy prakticky promítat do hodnoty
pro zákazníka. Někdy jsou to drobné zlepšováky, které každému ve firmě ušetří ročně minuty, jindy jde o radikální změny,
o kterých se bude hodně mluvit a vytvoří úplně novou službu nebo business model.
V kultuře, která podporuje inovace chápeme, proč je zlepšování důležité, baví nás to
a děláme to, aniž by nás k tomu musel nutit interní předpis. Jenže není obvykle není tak jednoduché. Jak říká Guy Kawasaki. Všichni bychom si přáli na zelené louce postavit inovační startup a do něj přijmout jen “A”čkové hráče. To se skutečně někdy podaří a někdy je takový startup i super úspěšný. Ve většině případů v reálném světě si ale hráče budeme muset vychovat a “A”čkovou kulturu ve vztahu k inovacím společně vytvářet a posilovat.

Pojďte se společně podívat na to, jak prakticky
v naší tlupě i v celé naší organizaci podporovat aktivní přístup lidí k inovacím. Jak a v čem můžeme jít příkladem? Jak přinášet smysluplné impulzy
a mobilizovat ještě lépe tvořivý potenciál, který
ve firmě máme. Z workshopu si odnesete svou tužku, poznámky, praktickou inspiraci pro práci
s inovacemi u vás ve firmě. 

Na workshop prosím přineste: 2-3 dobré příklady od vás ve firmě, kdy se vám podařilo aktivizovat nějakou formou lidi pro praktickou inovaci.
A alespoň jeden “fuckup/nezdar” - kdy se vám to nepodařilo.


Průvodce

Petr Hovorka

Petr Moravec
partner & innovation lead
humancraft