Miroslava
Nebuželská

CEO
22HLAV

Miroslava ​​​​​​​Nebuželská

Příběh
Tyrkys v daních a účetnictví

Na cestu k tyrkysu jsme se jako klasická auditorská, daňová a účetní firma vydali před pár lety, kdy už ve 22HLAV bylo pár desítek kolegů. Proč a co nás při tom potkalo? Kde jsme si nabili nos? Co nám dnes funguje a nefunguje a co jako sebeřízená firma na tyrkysové cestě považujeme za klíčové?

Pár slov o řečníkovi
Mirka je auditorka, poradkyně a školitelka se zaměřením ekonomiku, účetnictví a daně neziskových organizací, na ekonomické a finanční řízení firem a organizací, na uvádění nových procesů a IT systémů do praxe. Je členem 22HLAV, organizace se sebeřízenými týmy, jejímž posláním je umožňovat lidem a organizacím rozhodovat se s klidnou myslí. Mezi hodnoty 22HLAV, kterými každý člen žije, patří odpovědnost, zájem, rozvoj, odvaha, ale také respekt, radost a lidskost. Mirky rolí jako CEO je chránit tyrkysové principy ve 22HLAV a pomáhat organizaci implementovat je ještě lépe.