Jan
Korda

Ředitel
Smysluplná škola

Jan Korda

Příběh
Na jakých principech stojí smysluplné školství?

Nejen firmy, celá společnost je o vztazích, rozvoji a změně. Kdy s přípravou na tato, nejen pracovní, témata začít? Já myslím, že co nejdříve. Ve Smysluplné škole, v srdci Karlína, si zakládáme na individuálním a férovém přístupu k žákům a příjemné atmosféře. Chceme, aby učitelé a děti chodili do školy rádi. Máme zásadu tří S – smysluplnost, spolupráce a svoboda. Děti se snaží učit věci smysluplné pro život. Našim záměrem je v příjemné pracovní a tvořivé atmosféře moderními metodami smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximálně možnou úroveň. Ukážu vám, jak to děláme.

Pár slov o řečníkovi
Vystudoval učitelství í pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. Po studiích působil na ZŠ Táborská jako učitel a zástupce ředitele školy. Od září 2004 je ředitelem Základní školy a mateřské školy na Lyčkově náměstí v Praze 8 – Karlíně. Byl předsedou občanského sdružení Přátelé angažovaného učení (PAU), které podporovalo a napomáhalo s naplňováním kurikulární reformy formou nabídek vzdělávacích akcí pro učitele základních škol. Zastával funkci prezidenta Asociace profese učitelství (APU ČR), která sdružovala odborníky od předškolního vzdělávání až po vysoké školy a snažila se ovlivnit kvalitu vzdělávání v ČR. Lektoruje v oblastech kvality vzdělávání a vedení lidí. Vede semináře na PedF UK. Je autorem několika odborných článků.