Gabriela
Končitíková

Ředitelka
Nadace Tomáše Bati

Gabriela Končitíková

Příběh
Baťovská firemní kultura

Firma Baťa vytvořila během let vlastní, na svou (i dnešní) dobu poměrně unikátní firemní kulturu a to podle principů Systému řízení Baťa. Jak to vypadalo v praxi? Jaký vliv měla firemní kultura na výkon společnosti? Jak roli ve firemní kultuře hráli lídři? O Baťovské firemní kultuře nám přijede přednášet Gabriela Končitíková, ředitelka Nadace Tomáše Bati.

Pár slov o řečníkovi
Gabriela se dlouhodobě se věnuje studiu odkazu Baťa, je autorkou několika baťovských knih. V Nadaci Tomáše Bati působí od roku 2016, v rámci své odborné činnosti se věnuje možnostem aplikace Systému řízení Baťa do současného podnikatelského prostředí. Její přednášky jsou zaměřeny na specifické části Systému řízení Baťa, baťovský leadership a Soustavu řízení Baťa obecně.